•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت ماکیان دارو

ردیف

نام دارو

نوع بسته بندي

قیمت

1

استرون 20 سی سی

240 ویالی

 

2

پانتريسول 100 سي سي

كارتن 48 ويالي

 

3

سینوتال(بوسرلین استات سیناژن)
10 سی سی

کارتن 144 ویالی

 

4

کیومیت

بسته 10 عددی

 

5

گنابرید20 سی سی

کارتن 96 ویالی

 

6

پن استرپ 20/20 یوروت100 سی سی

كارتن 48 ويالي

 

7

بایووین GMC 500 سی سی

کارتن 30 ویالی

 

8

گامارت سرنگ 10 میلی

کارتن 120 سرنگی

 

9

دیاتریم 100 سی سی

کارتن 48 ویالی

 

10

سلوداکس 1 کیلویی

کارتن 6 کیلویی

 

11

سای هالوترین 1 لیتری

کارتن 12 لیتری

 

12

سایپرمترین 10% - 1 لیتری فاراد

کارتن 12 لیتری

 

13

AD3E FORT 100 سي سي

کارتن 48 ویالی

 

14

ای سلنیم 100 سی سی

کارتن 48 ویالی

 

15

دلتامترین 5%

بطری 1 لیتری

 

16

سیکلوسال(تتراسایکلین 20% LA )

کارتن 48 ویالی