•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت دوفارما

لیست قیمت های پودرها

 

نام دارو

قیمت

داکسی سایکیلین 50%

 

کلیسول 4800

 

دوفاپریم

 

اکسی تتراسایکلین 50%

 

 

لیست قیمت های پمادهای پستانی

 

نام دارو

قیمت

پماد استرودکسMC

 

پماد تترازیلون MC

 

پماد بنزاکلوکس DC

 

پماد مستی کلوکس MC

 

پماد کاناکلوکسDC

 

 

لیست قیمت های پمادهای پستانی جدید

 

 نام دارو

قیمت

پماد لینکوزیلون MC

 

پماد سولفادیمیدن + تری متوپریم DC