•  

    تماس با ما

    تلفن: 44036322، فکس: 44076887

  •  

    ساعت کاری

    8 صبح الی 4:30 عصر

لیست محصولات و قیمت شرکت زوفاپرنیان

ردیف

نام دارو

نوع بسته بندي

قیمت

1

انفوزیون کلرور سدیم 2/7% (1000 سی سی)

12 عددی

 

2

انفوزیون کلرور سدیم 2/7% (250 سی سی)

30 عددی

 

3

سرم دکستروز 50% (500 سی سی)

20 عددی

 

4

سرم دکستروز 50% (100 سی سی)

48 عددی

 

5

محلول بیکربنات 3/1% (500 سی سی)

20 عددی

 

6

محلول بیکربنات 4/8% (100 سی سی)

48 عددی

 

7

محلولCMP + دکستروز (500 سی سی)

20 عددی

 

8

متوکلوپرامید 100 سی سی

48 عددی

 

9

بولوس کلسیم 90 گرمی(کلسیم زوفا کپ)

12 عددی

 

10

بولوس پتاسیم 100 گرمی(پتاسیم زوفا کپ)

12 عددی

 

11

اینر بولوس 60 گرمی(اینر زوفا کپ)

12 عددی

 

12

بولوس ذغال 50 گرمی(شارکول زوفا کپ)

12 عددی